Zařazení Aktuárských seminářů do programu dalšího vzdělávání

Aprobační komise zařadila do programu dalšího vzdělávání následující Aktuárské semináře:

23. 4. 2021: A. Voldán (Deloitte), A. Ač (AV ČR – CzechGlobe), Klimatická změna – jak ovlivní škody, legislativu a investice podle prognóz IPCC (Mezivládní vědecká komise pro změnu klimatu při OSN)

7. 5. 2021: M. Pešta (MFF), Infinitely Stochastic Micro Reserving

 

Zamčeno: Ne
Publikováno: 16. 3. 2021
Autor: query
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání