Zařazení akcí organizovaných AAE a EAA do programu dalšího vzdělávání

Aprobační komise zařadila do programu dalšího vzdělávání následující vzdělávací akce:

Seminář AAE

Roundtable on Sustainability and Climate Risks, 23.3.2021, 1,5 hodiny
https://actuary.eu/event/aae-roundtable-on-sustainability-and-climate-risks/

Webináře EAA

IFRS 17: A Deep Dive Into Revenue from Insurance Contract, 26.5.2021, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0262

Operational Risk for Actuaries, 8.-9.6.2021, 4 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0259

Zamčeno: Ne
Publikováno: 9. 3. 2021
Autor: query
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání