CERA Global Association virtual conference – save the date and call for presentations

CERA Global Association, jejíž je ČSpA členem, pořádá ve dnech 14.-17. června 2021 virtuální konferenci s podtitulem ’Looking Forward’. Konference je určena pro všechny zájemce o téma ERM, jak z řad aktuárů, tak i neaktuárů. Registrace na konferenci bude spuštěna v průběhu dubna.

Současně organizátoři vyzývají zájemce působící v oblasti řízení rizik, kteří by chtěli na konferenci přednášet, aby se přihlásili do 26. března 2021. Více informací je v přiložených materiálech a na stránkách CERA.

Po stanovení a oznámení obsahu bude konference posouzena Aprobační komisí ohledně možného zařazení do programu dalšího vzdělávání.