Jednání Aktuárské pracovní skupiny 26. 1. 2021: Vliv klimatických změn

Na pracovní skupině se šířeji diskutovaly následující otázky:

  1. Do jaké míry bere upisovací strategie jednotlivých pojišťoven na českém trhu v úvahu klimatické změny?
  2. Jaké vidí pojišťovny překážky, aby pojištění zůstalo cenově dostupné i v oblastech, kde se zvýší díky klimatickým změnám míra rizika? Je možným řešením kooperace privátního a státního sektoru?
  3. Pomohlo by v této souvislosti (dostupnost pojištění a cenová přijatelnost) zavedení víceletých smluv?
  4. Měly by pojišťovny přistoupit ke změnám v oblasti produktové nabídky či cenotvorby, které podpoří chování klientů s pozitivním dopadem na změny klimatu („impact underwriting“)?
  5. Měly by se ve standardní formuli překlasifikovat některá rizika (konvektivní bouře vs. tropická cyklóna)? Měly by se přidat mezi neživotní katastrofická rizika nové druhy, namátkou požár (wildfire) či sucho?
  6. Měla by se upravit stávající kalibrace pro jednotlivé státy či její režim a frekvence?

Podrobný zápis o proběhlé diskuzi je v příloze.

Děkujeme všem účastníkům jednání Aktuárské PS za pěknou a obsáhlou diskuzi.

Za organizátory,

Petr Pošta

Zamčeno: Ne
Publikováno: 1. 2. 2021
Autor: query
Kategorie:  Aktuárská PS
Soubory ke stažení: