Nabídka webinářů EAA zařazených do programu dalšího vzdělávání

Aprobační komise zařadila do programu dalšího vzdělávání následující webináře EAA:

Quantifying Climate Change Risks with Solvency II – Pract. Approach, 29.1.2021, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0251

Deep Learning in Insurance – Theory and Practice, 1.-2.2.2021, 11 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0240

Automating Reports with R Markdown, 8.2.2021, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0263

Revisiting Life Annuities, 22.2.2021, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0248

Solvency II 2020 – Review, 23.2.2021, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0203

Non-Life Pricing Using Statistical Techniques with R Applications, 4.-9.3.2021, 13 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0232

Machine Learning in Finance and Insurance, 10.3.2021, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0181

Stochastic Modeling of Mortality with Special Focus on Pandemic Risk, 23.3.2021, 3 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0249

An Introduction to Economic Scenario Generators and their Validation, 24.-25.3.2021, 8 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0194

 

Současně jsou na první pololetí 2021 naplánovány CERA kurzy, které jsou zřazeny do programu dalšího vzdělávání trvale

Modul A: Základy a kvantitativní metody ERM, 24.-26.2.2021, 24 hodin 
https://actuarial-academy.com/cera/programme?No=E0224

Modul C: Procesy v ERM, 12.-13.4.2021, 12 hodin
https://actuarial-academy.com/cera/seminar?No=E0233

Modul D: ERM – Ekonomický kapitál, 14.-15.4.2021, 12 hodin
https://actuarial-academy.com/cera/seminar?No=E0234

 

Zamčeno: Ne
Publikováno: 14. 1. 2021
Autor: query
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání