Podzimní aktuárský seminář – přednášky CPD

Vážení kolegové,

vzhledem k pokračujícím opatřením probíhá výuka aktuárského semináře na MFF UK vzdáleně.  Proto i podzimní CPD semináře proběhnou touto formou. S přednášejícími se domluvím na poskytnutí odkazu na událost, kterou následně rozešlu na Vaše kontakty. Na semináře není nutné přihlášení.

V současnosti jsou naplánovány následující semináře:

27. 11. Š. Kolář (KPMG): Finanční nástroje v IFRS

4. 12. P. Svojítka (Deloitte): Změna daňové legislativy a její dopad na odložené daně a SCR pojišťoven

18. 12. V. Šroller (GČP): Pricing na počátku 90. let 20. století (konverze pojištění domácnosti)  (CPD – profesionalismus)

Letos se nám bohužel povedlo zajistit menší počet seminářů než obvykle, především z důvodu opětovného přechodu na distanční výuku.  I proto připomínám,  že v červnu byla schválena výjimka pro letošní rok, která umožňuje při plnění CPD nahradit hodiny ze základní části hodinami z části doplňkové. Přesto doufám, že zajištění těchto vzdálených seminářů Vám umožní se na základní části CPD i letos alespoň částečně zúčastnit.

Další možnosti vzdělávacích akcí naleznete pravidelně v novinkách stránek společnosti, případně na https://www.actuaria.cz/ostatni-vzdelavaci-akce.html

 

S pozdravem

Zdenek Roubal

Zamčeno: Ne
Publikováno: 16. 11. 2020
Autor: query
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání