Aktuárský seminář 27.11.: Finanční nástroje v IFRS

Přednáška poskytuje přehled požadavků Mezinárodních standardů
finančního výkaznictví (IFRS) týkající se finančních nástrojů. Zejména
popisuje způsob klasifikace a ocenění finančních nástrojů a představuje
koncept znehodnocení metodou očekávané úvěrové ztráty.

 

 

 

Zamčeno: Ne
Publikováno: 2. 11. 2020
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář
Soubory ke stažení: