Aktuárský seminář 20.11.: Rezervování v neživotním pojištění (cyklus Pojistný matematik v praxi)

Přednášející: V. Masner, P. Koudelka (Generali).

Online přednáška. Odkaz pro sledování obdrží zapsaní studenti semináře a uchazeči o osvědčení mailem. Ostatní zájemci o připojení z řad začínajících aktuárů nechť se ozvou garantce semináře na mazurova@karlin.mff.cuni.cz.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 2. 11. 2020
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář