Zařazení Aktuárských seminářů do programu dalšího vzdělávání

Aprobační komise zařadila následující Aktuárské semináře do programu dalšího vzdělávání v rozsahu 1,5 hodiny za seminář:

27.11. Š. Kolář (KPMG): Finanční nástroje v IFRS

4.12. P. Svojítka (Deloitte): Změna daňové legislativy a její dopad na odložené daně a SCR pojišťoven (přesunuto z 27.3.)

18.12. V. Šroller (GČP): Pricing na počátku 90. let 20. století (konverze pojištění domácnosti)

 

Přednášky se v případě nutnosti uskuteční on-line s přístupem pro členy společnosti a zapsané studenty semináře.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 13. 10. 2020
Autor: query
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání