Role aktuára pod IFRS 17 dle AAE

Pracovní skupina IFRS 17 pod AAE zkoumala úlohu pojistných matematiků při přípravě a kontrole IFRS 17 výsledků a dospěla k závěru, že pojistní matematici budou klíčovou funkcí. Proto by měla být definována statutární role pojistného matematika v rámci přípravy a kontroly IFRS 17 výsledků.

Přiložený materiál popisuje základní představu AAE o možném zachycení této role z pohledu přípravy i kontroly. AAE považuje implementaci této role za důležitou a strategickou a vyzývá jednotlivé členské asociace, aby vyjádřili svůj postoj k této iniciativě.

V případě významné podpory by se AAE aktivně zapojila do procesu schvalování IFRS 17 v EU, aby se pokusila prosadit definování statutární role aktuára pod IFRS 17. AAE žádá o zpětnou vazbu do 5.6.2020.

 

Zamčeno: Ne
Publikováno: 19. 5. 2020
Autor: query
Kategorie:  Obecné