Aktuárský seminář 4.12: Změna daňové legislativy a její dopad na odložené daně a SCR pojišťoven

Začátkem tohoto roku vešla v platnost úprava legislativy týkající se
daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven. Jednalo se o jedno z
horkých témat pro celý pojistný trh. Diskuze se převážně soustředila na
finanční dopad „dodanění“ rozdílu mezi účetními a SII rezervami. Změna
však bude mít, jako vedlejší efekt, dopad i na kapitálovou pozici
pojišťoven – předpokládá se pokles SCR ratia v průměru o desítky
procentních bodů, ke kterému dojde z důvodu praktického vymizení úpravy o
schopnost odložených daní absorbovat ztráty (Adjustment for the
Loss-absorbing capacity of deferred taxes, LAC DT) z výpočtu SCR. Dobrá
zpráva je, že tento dopad může být za určitých okolností snížen nebo
eliminován pomocí tvorby odložených daňových pohledávek.

Během přednášky shrneme změnu legislativy jako takovou, představíme
teoretický úvod k mechanismu odložených daní v kontextu pojišťoven a v
hlavní části pak podrobněji rozebereme právě dopad nové legislativy na LAC
DT v rámci výpočtu SCR a možnosti, jak zohlednit schopnost odložených daní
absorbovat ztrátu ve výpočtu SCR i do budoucna. Vzhledem k tomu, že se
nejedná čistě o aktuárské téma, přizveme na přednášku i experta na daňovou
problematiku.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 5. 3. 2020
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář