CPD – pozměňovací návrhy členů k návrhu pravidel

Vážení kolegové, v návaznosti na předkládaný návrh úpravy pravidel CPD jsme od členů obdrželi přiložené pozměňovací návrhy. Způsob hlasování o pozměňovacích návrzích připravíme na valnou hromadu.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 1. 12. 2019
Autor: query
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání