Aktuárský seminář 22.11.: Nezávislý pohľad na technické rezervy poisťovní podľa českej legislatívy

Prezentácia je zameraná na často diskutované oblasti v poistne technickej oblasti poisťovní v rámci štatutárneho auditu. Prvá časť prednášky sa venuje životnej časti auditu poisťovien, konkrétne testu postačitelnosti životného portfólia (LAT) v rámci českého trhu a jeho súladu nielen s legislatívnymi požiadavkami. V druhej časti prednášky ukážeme aplikáciu metód výpočtu škodných rezerv v štatutárních knihách poisťovní, kde hlavným aspektom bude využitie štatistických metód a diskusia k oprávnenosti v kontexte českej legislatívy.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 5. 11. 2019
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář