Zařazení akcí EAA do programu dalšího vzdělávání

Aprobační komise přidělila níže uvedeným seminářům EAA hodiny do programu dalšího vzdělávání

Termín Název semináře a odkaz Místo Přidělené hodiny
 3.-4.2.2020  Insurance Products Covering Longevity and Long-Term Care Risks Madrid 11,5 hodiny
 17.-19.2.2020  Stochastic Modeling – Theory and Reality from an Actuarial Perspective Vídeň 15 hodin
 16.-17.3.2020  Open Source Tools R and Python: Extending the toolbox of the actuary Lisabon 11,5 hodiny
 23.-24.3.2020  EAA Forum: Managing Risk & Capital in a Volatile World: Business Game for the Insurance Industry Schiltigheim (Strasbourg) 14 hodin

 30.-31.3.2020 

An Introduction to Economic Scenario Generators and their Validation Stockholm 11 hodin
 30.-31.3.2020  New Life Products in a Low Interest World Atény 12,5 hodiny
 20.-21.4.2020  Understanding IFRS 17 Budapešť 12 hodin
 11.-12.5.2020  Cyber Risk and Cyber Insurance Kodaň 11,5 hodiny
 14.-15.5.2020  Actuarial Data Science Introplication Praha 12 hodin
 4.-5.6.2020  Capital Generation and Latest Solvency II Developments Kolín nad Rýnem 11,5 hodiny
 8.-9.6.2020  Modern Product Development in Life Helsinky 12 hodin
 18.-19.6.2020  Understanding IFRS 17 Lublaň 12 hodin
 29.-30.6.2020  Data – Ethics – Actuary. Data Science & Data Ethics Conference Düsseldorf 10 hodin

 

Aprobační komise trvale zařadila vzdělávací cyklus CERA od EAA do programu dalšího vzdělávání

Více informací o cyklu CERA od EAA na https://actuarial-academy.com/cera.

Cyklus se skládá z následujících modulů. (U kurzů konaných letos je uveden i termín a hodinové ohodnocení.)

 Modul  Název modulu a odkaz  Termín 2020   Místo 2020   Přidělené hodiny 
 0 Finanční matematiky a měření rizika      
 A Základy a kvantitativní metody ERM  2.-5.3.2020 Düsseldorf 27 hodin 
 B Kategorizace, modelování a zmírňování rizik  7.-11.9.2020  Düsseldorf 33 hodin 
 C Procesy v ERM  9.-10.3.2020 Barcelona 12 hodin 
 D Ekonomický kapitál  11.-12.3.2020  Barcelona 12 hodin 
Zamčeno: Ne
Publikováno: 9. 2. 2020
Autor: query
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání