Evropský aktuárský kongres 2019 zařazen do programu dalšího vzdělávání

Evropský aktuárský kongres se koná 6. a 7. června 2019 v Lisabonu. Aprobační komise zařadila kongres do programu dalšího vzdělávání a přidělila mu 3 body.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 18. 3. 2019
Autor: query
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání