Průzkum AAE k využívání technik mitigace rizik v neživotním pojištění

AAE požádala ČSpA o vyplnění dotazníku k využívání technik mitigace rizik v neživotním pojištění: https://www.surveymonkey.com/r/C2QJKDP

 

Termín na vyplnění je 13.12.2018.

 

Uvedený dotazník je kopií dotazníku AAE a slouží ke sběru informací od členů společnosti pro účely přípravy odpovědi pro AAE. 
Zamčeno: Ne
Publikováno: 11. 12. 2018
Autor: query
Kategorie:  Obecné