Organizace oslav 100 let spolku

Milé aktuárky, milí aktuáři,
rád bych se zde podělil o pár informací o přípravách oslavy 100 let spolku v roce 2019 tak, jak se jimi na výboru společnosti zabýváme.

Téma 100 let chceme využít pro propagaci profese. Chystáme komunikační kampaň a otevřenou konferenci o minulosti o budoucnosti profese.

Cílem kampaně je využít stoletého výročí

 • ke zvýšení povědomí o činnosti jako náročné, zajímavé, odpovědné a vysoce hodnocené profesi
 • zvýšení zájmu studentů matematických oborů vysokých škol o profesi
 • zvýšení zájmu středoškolských studentů o studijní obory spojené s pojistnou matematikou
 • profilovat Českou společnost aktuárů a její představitele

Cílem je rovněž, aby vše co vznikne, mělo dlouhodobou použitelnost i po jubilejním roce.

Hlavní složky komunikace jsou

Máme uzavřeny rámcové smlouvy s partnery, ze kterých nevyplývá plnění ani jedné straně, dokud se neudělá specifická objednávka. 

 • Hero & Outlaw – komunikační agentura
  Objednáno:
  1. Příprava návrhu obsahového konceptu webu www.pojistnamatematika.cz, příprava textové stránky webu a tvorba zadání pro grafické studio – návrh grafického pojetí výročí, příprava stránek www.pojistnamatematika.cz a další potřebná spolupráce s grafickým studiem.
  2. Návrh propozice pro partnery oslav 100 výročí a související komunikační kampaně, finalizace této propozice a lobying partnerů.
  3. Příprava a mediální trénink pro vybrané členy ČSpA.
  4. Media lobbying, zejména domluvení relevantního výstupu, spojení se 100 lety republiky, nasazení mediálně zajímavých témat a avizo výročí profese.
 • Eternia – grafické studio (stejné, které dělalo logo a grafiku)
  Objednáno:
  1. logo ke 100 letům
  2. design a kódování webu www.pojistnamatematika.cz

Vlastní dobrovolnické aktivity

 • Řízení a koordinace obou dodavatelů
 • Populární článek „Největší škody za 100 let“, pod vedením Vítka Šrollera
 • Diskuse témat na další populární články na PS aktuárské a rýsující se další možná témata

Ještě máme další nápady, na které se můžete těšit v dalších příspěvcích.

Pokud byste se rádi zapojili do oslav ať už odborně nebo organizačně, kontaktujte mne, nebo kohokoliv z výboru ČSpA.

Diskusi a uctivé zpochybňování myšlenek vítám (= „challenge“ pro angličtináře)! Ať se nám to povede, co nejlépe!

Honza Šváb

 

Zamčeno: Ne
Publikováno: 15. 10. 2018
Autor: query
Kategorie:  Aktuárská PS