Setkání PS IFRS 17

Pracovní skupina k IFRS 17 se dnes 27.3. setkala a diskutovala tři témata: dotazník AAE, návrh ISAP 4 od IAA a problém účtování finančních výnosů a nákladů hybridních produktů. Zápisky budou členům společnosti co nejdříve k dispozici na webu ČSpA. Příští setkání této PS bude 25.4. a bude se diskutovat únorové setkání TRG, IFRS 17 problémy v neživotním pojištění a problém neoddělitelné investiční komponenty.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 28. 3. 2018
Autor: query
Kategorie:  Aktuárská PS