Členské příspěvky

Členské příspěvky za rok 2017 je možné hradit v průběhu roku, nejpozději však


do 30. 11. 2017 .

č. účtu: 6143379/0800

VS: rodné číslo člena (před lomítkem)

Základní příspěvek: 500 Kč

Příspěvek s osvědčením: 1000 Kč (od roku následujícího po udělení osvědčení)

vstupní poplatek: 250 Kč

Po přihlášení do členské sekce lze získat informaci o předepsaných a uhrazených platbách. Děkujeme za včasnou úhradu.

Pokud požadujete hromadnou platbu na fakturu, prosíme o zaslání seznamu zaměstnanců a fakturačních údajů.

Hromadnou platbu jsme obdrželi

od následujících společností:

AEGON, NN, WTW, EY, VIG RE, DELOITTE, ČSOB, KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA, GENERALI GEE, KOOPERATIVA, , ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Očekáváme ještě proplacení faktur od: ALLIANZ, KPMG

Je však možné, že ne za všechny členy. Informujte se prosím u svého nadřízeného.

Všem členům, kteří již zaplatili, děkujeme.

Platby jsou aktualizovány k 11. 12. 2017.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 11. 12. 2017
Autor: query
Kategorie:  Výbor