Novinky z AAE

Výčet nejdůležitějších informací je uveden níže. Podrobnosti naleznete zde, ale jen po přihlášení.

 • ESAP3 v platnosti od 2. 8. 2017

 • Vývoj ESAP5 „Independent review by actuaries“ zastaven, bude ale EAN

 • Bude se připravovat EAN na ORSA, první draft v dubnu 2018.

 • Otevřela se diskuse k GDPR. Proč je to aktuárské téma?

 • Insurance Committee zakládá pracovní skupinku na IFRS 17

 • IFR Committee se změní na Risk Management Committee

 • Zrušen projekt Market Consistency Web Portal

 • Spuštěn nový web AAE

 • Byl schválen nový Code of Conduct

 • Byla přijata nová strategie AAE

 • Byly přijaty nové stanovy a upravena governance AAE

  Jan Šváb a Martin Jusko

 • Zamčeno: Ne
  Publikováno: 25. 9. 2017
  Autor: query
  Kategorie:  Sdělení