Pozvánka na akci České společnosti aktuárů – Pojistná matematika ve 21. století

Milé aktuárky, milí aktuáři,

výbor České společnosti aktuárů si Vás dovoluje pozvat k diskuznímu setkání k budoucnosti aktuárské profese.

Pravděpodobně každý z nás je konfrontován se změnami, které doléhají na profesi pojistné matematiky. Pro mnohé z nás je to další a další regulace, pro jiné výzvy využít velká data, pro další přizpůsobení se změnám v obchodních modelech. Významným tématem je propojování profesí řízení rizik a pojistné matematiky. Ať už jsme na volné noze, zaměstnanci pojišťoven, auditních a poradenských firem, dohledu, pedagogové, členové společnosti či ne, mohli bychom se na chvíli zastavit a společně budoucnost naší profese prodiskutovat.

Výbor ČSpA se domnívá, že jednou z hlavních priorit a hodnot společnosti je vzájemné sdílení zkušeností, diversita názorů a kumulování společného „pokladu“ vědění a proto chceme stejným způsobem pojmout i diskusi o budoucnosti naší profese. Dále se domníváme, že do budoucna je užitečná široká otevřenost společnosti nejrůznějším oblastem aplikace pojistné matematiky, řízení rizik a to jak ve výuce, výzkumu, vývoji, ale i v aplikacích a dohledu či regulaci. Zveme tedy i kolegy, kteří členy společnosti nejsou.

Výbor ČSpA si do diskuse připravil novou strategii společnosti včetně rozpracování řady priorit.

Za výbor společnosti

Jan Šváb

Zamčeno: Ne
Publikováno: 19. 9. 2017
Autor: query
Kategorie:  Sdělení
Soubory ke stažení: