Semináře Prime Re Academy, Curych

Aprobační komise schválila zařazení do programu dalšího vzdělávání následujících seminářů:

The Standard Model of the Swiss Solvency Test, 16.-17.10.2017

Risk, Capital and Solvency Models – an ORSA Perspective, 17.-19.10.2017

The Standard Formula of Solvency II, 19.-20.10.2017

Bodové ohodnocení: 2 body za každý seminář