Program dalšího vzdělávání 2017

Do programu dalšího vzdělávání byly v roce 2017 zařazeny následující akce:

20.-21.11. Henk van Broekhoven: Úmrtnost a úmrtnostní tabulky

Praha

2 body

21.-23.6. Prime Re Academy workshop – Economic Scenario Generators

Zurich

2 body

25.-26.5. Jarní aktuárské setkání ČSpA

Říčany

3 body

Aktuárské semináře (každý za 1 bod):

22.12. RNDr. V. Šroller: Legislativa a pojistná matematika

8.12. Mgr. J. Potužil: Modelování rizika přírodních katastrof

24.11. Mgr. J. Šiška: Co přináší dlouho očekávaný standard IFRS 17

10.11. Mgr. I. Grzonková: Rezervování soudních sporů

20.10. Mgr. P. Bohumský: Aktuárské výstupy ve finančním výkaznictví

19.5. Mgr. J. Šváb, Ph.D.: O České společnosti aktuárů

12.5. Ing. I. Lozsi: Analýza změny vlastních zdrojů podle Solventnosti II

28.4. Mgr. A. Král (NN): Případová studie: validace částí standardního vzorce podle dokumentace EIOPA

7.4. Mgr. M. Gerthofer, Ing. P. Svojítka (Deloitte): Vývoj v kalibraci standardní formule

6.1. Ing. Mgr. V. Počerová (Deloitte): Odchodovost klientů: modelování pomocí rozhodovacích stromů & Voice to Text analýza

Dále byl přidělen 1 bod pro následující kurzy pořádané VŠE:

22.9. Nástroje pro konstrukci regresního modelu a vyhodnocení jeho predikční chyby v R

9.6. Techniky pro podstatné zrychlení výpočtů v životním pojištění

Dále jsou přiděleny 2 body pro následující semináře pořádané společností Tools4F:

Základy demografie a modely cash flow v životním pojištění

Tvorba produktu v neživotním pojištění

Finanční data a úrokové míry

Value and Risk management

Modely rizika

Stochastické modely ve financích a pojišťovnictví

Základy R a SQL

Pro následující pravidelné akce jsou přiděleny 3 body:

1) Vícedenní kolokvia organizovaná sekcemi IAA (bez ohledu na sekci – tzn. ASTIN, AFIR, IAALS, …)

25.-27.4. IAALS Colloquium, Hongkong

20.-24.8. ASTIN/AFIR Colloquium, Panama

4.-7.6. Joint IACA and PBSS Colloquium, Cancun

2) Mezinárodní kongres aktuárů

3) Švýcarská letní škola v Lausanne

6.-9.6. 30th International Summer School of the Swiss Association of Actuaries (Insurance Management: Trends, Challenges and Solutions)

Zamčeno: Ne
Publikováno: 14. 11. 2017
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS