Pracovní materiál k potřebné kvalifikaci pro vykonávání aktuárské služby – interní dokumenty