Regresní modely v pojišťovnictví

Přednáška se bude zabývat regresními modely a jejich aplikacemi v pojišťovnictví. Hlavní část přednášky bude věnována shrnutí teorie Zobecněných lineárních modelů (Generalised Linear Models – GLM) a jejímu rozšíření na Zobecněné lineární smíšené modely (Generalised Linear Mixed Models – GLMM) a Zobecněné odhadovací rovnice (Generalised Estimating Equations – GEE).

Zamčeno: Ne
Publikováno: 2. 12. 2016
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář