Členské příspěvky

Členské příspěvky za rok 2016 jsou splatné do 30.11.2016. Děkujeme za jejich včasnou úhradu.

č.účtu: 6143379/0800

IBAN: CZ89 0800 0000 0000 0614 3379, SWIFT: GIBACZPX

VS: rodné číslo člena (před lomítkem)

Základní příspěvek: 500 Kč

Příspěvek s osvědčením: 1000 Kč (od roku následujícího po udělení osvědčení)

vstupní poplatek: 250 Kč

Všem členům, kteří již zaplatili, děkujeme.

Platby jsou aktualizovány k 7.12.2016.

Pokud za vás platí zaměstnavatel, ověřte si prosím, zda tomu tak bude i letos, abychom předešli nedoplatkům či dvojitým platbám .

Očekáváme úhradu faktur od následujících společností:

DELOITTE – 1 člen

ČSOB- 1 člen

Zatím neschválené/nevystavené faktury:

Zamčeno: Ne
Publikováno: 7. 12. 2016
Autor: query
Kategorie:  Výbor