Členské příspěvky

Členské příspěvky za rok 2016 jsou splatné do 30.11.2016. Děkujeme za jejich včasnou úhradu.

č.účtu: 6143379/0800

IBAN: CZ89 0800 0000 0000 0614 3379, SWIFT: GIBACZPX

VS: rodné číslo člena (před lomítkem)

Základní příspěvek: 500 Kč

Příspěvek s osvědčením: 1000 Kč (od roku následujícího po udělení osvědčení)

vstupní poplatek: 250 Kč

Všem členům, kteří již zaplatili, děkujeme.

Platby jsou aktualizovány k 25.10.2016.

Pokud za vás platí zaměstnavatel, ověřte si prosím, zda tomu tak bude i letos, abychom předešli dvojitým platbám či nedoplatkům.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 25. 10. 2016
Autor: query
Kategorie:  Výbor