VÍTÁME NOVÉ ČLENY

Za členy byli v letošním roce přijati:

6.4.2016

Martin Onderko

Anita Koncziová

16.5.2016

Milan Novotný

Eszter Gallik

16.9.2016

Michal Lipták

Pavla Jindrová

Ján Gogola

K dnešnímu dni má Česká společnost aktuárů 263 členů.

Nové členy vítáme v našich řadách a přejeme mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 30. 9. 2016
Autor: query
Kategorie:  Výbor