Konec Odpovědných matematiků v Čechách

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Na řídícím výboru tržního projektu implementace Solventnosti II v České republice (za účasti MF, ČNB, ČAP a ČSpA) jsem vznesl dotaz, zda je potřeba podniknout nějaké aktivní kroky ze strany Odpovědných pojistných matematiků (OPM) pojišťoven v souvislosti se změnou, ukončením institutu OPM.

Česká Národní Banka odpověděla:

Dne 23. září 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, kterou je do národní úpravy transponována směrnice Solventnost II. Zákon o pojišťovnictví v novelizovaném znění již neupravuje institut OPM ani povinnost pojišťovny ustanovit a po celou dobu své činnosti mít OPM. Význam tak ztrácí i vedení seznamu OPM Českou národní bankou.

Z uvedeného tedy vyplývá, že jak institut OPM v pojišťovně, tak i seznam OPM zanikají ze zákona a není třeba provést žádný úkon, směřující k výmazu ze seznamu OPM. Případné pokračování funkce pojistného matematika (mimo rámec pojistněmatematické funkce předepsané zákonem o pojišťovnictví a přímo účinnými předpisy EU) je tak již věcí vlastního vnitřního nastavení řídicího a kontrolního systému konkrétní pojišťovny.

Zpráva OPM o jeho činnosti za období od 1. ledna 2016 do 22. září 2016 nebude ČNB požadována.

ČNB bude ve výše uvedeném smyslu informovat přímo i jednotlivé pojišťovny a jejich stávající OPM.

Z ústního jednání s ČNB vyplynula navíc informace, že je na každém OPM a každé pojišťovně individuálně, vypořádat si případný smluvní vztah mezi oběma stranami.

Jan Šváb

Předseda

Zamčeno: Ne
Publikováno: 4. 10. 2016
Autor: query
Kategorie:  Aktuárská PS