Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik – obecné přístupy k měření a řízení rizik se zaměřením na tržní riziko

Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

Zamčeno: Ne
Publikováno: 7. 10. 2016
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář