Program dalšího vzdělávání 2016

Do programu dalšího vzdělávání byly v roce 2016 zařazeny následující akce:

20.6.

Seminář ČSpA a MFF UK

Prof. Dr. Mario V. Wüthrich: Claims reserving in the light of Solvency analysis

Praha

2 body

28.-29.5. Jarní setkání ČSpA

Říčany

3 body

28.-29.4. 1st Motor Insurance Conference

pořádá Institute for Insurance Chorvatsko, Budapešť

2 body

21.-22.4. Evropský kongres aktuárů

pořádá AAE, Brusel

2 body

Aktuárské semináře (každý za 1 bod):

2.12.2016 Mgr. K. Vlčková: Regresní modely v pojišťovnictví

25.11. Mgr. I. Grzonková (Axa): Kombinování zajistných smluv

18.11. Mgr. M. Bošeľa (VIG Re): Expoziční modely v zajištění

11.11. Mgr. D. Marcinek (Ernst&Young): Aplikace RJMCMC (ReversibleJumpsMarkovChain Monte Carlo) metody na výpočet IBNR

4.11. Mgr. P. Španihelová (Kooperativa): Testování předpokladů pro metodu chain-ladder

13.5. Mgr. M. Martinů (Cardif): Chyba predikce při rezervování metodou Chain Ladder u korelovaných vývojových trojúhelníků

29.4. Mgr. Z. Valentová (Cardif): Rezervy z pohledu bankopojištění a užití Kaplan-Meierova odhadu při výpočtu RBNS

22.4. Mgr. I. Meňhartová (NN): (Re)pricing a analýza škodovosti připojištění denních dávek

1.4. Mgr. M. Čupák (NN): Systém vnitřní kontroly a řízení rizik v Solventnosti 2

Dále jsou přiděleny 2 body pro následující semináře pořádané společností Tools4F:

Základy demografie a modely cash flow v životním pojištění

Tvorba produktu v neživotním pojištění

(18.-19.2.2016)

Finanční data a úrokové míry

Value and Risk management

Modely rizika

Stochastické modely ve financích a pojišťovnictví

(21.– 22.4. 2016)

Základy R a SQL

Pro následující pravidelné akce jsou přiděleny 3 body:

1) Vícedenní kolokvia organizovaná sekcemi IAA (bez ohledu na sekci – tzn. ASTIN, AFIR, IAALS, …)

25.-27.4. IAALS Colloquium, Hongkong

31.5.-2.6. AFIR/ERM Colloquium, Edinburgh

31.5.-3.6. ASTIN Colloquium, Lisabon

27.-29.6. Joint IACA, IAAHS, PBSS and IPEBLA Colloquium, St.John’s (Kanada)

2) Mezinárodní kongres aktuárů

3) Švýcarská letní škola v Lausanne

15.-19.8. 29th International Summer School of the Swiss Association of Actuaries on Quantitative Risk Management

Zamčeno: Ne
Publikováno: 31. 12. 2016
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS