Rezervy z pohledu bankopojištění a užití Kaplan-Meierova odhadu při výpočtu RBNS

Přednáška se bude zabývat technickými rezervami v rámci bankopojištění. Budou popsány jednotlivé rezervy a zejména pak odlišnosti při jejich výpočtu od standardního pojištění. Nejvíce pozornosti bude věnováno rezervě RBNS, kde bude demonstrováno užití Kaplan – Meierova odhadu pro odvození recovery křivek a jejich následné užití při výpočtu RBNS.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 29. 4. 2016
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář
Soubory ke stažení: