Systém vnitřní kontroly a řízení rizik v Solventnosti 2

Aktuálne je v poisťovniach kladený dôraz na vytvorenie Interného systému kontrol (ICS) podľa Solvency II. Z podkladov od Solvency II ide o vytvorenie a aplikáciu kvalitného systému vnútornej kontroly, ktorá zabezpečí to, že každý v oddelení si je vedomý svojej zodpovednosti a svojej úlohy a na výsledky, ktoré v aktuárskom oddelení budú odreportované, sa dá spoľahnúť v zmysle kvalitnej podpory pri manažérskom rozhodovaní. Prezentácia popisuje aké nároky sú kladené na ICS, v čom jeho príprava spočíva a aké sú prípadné role jednotlivých oddelení poisťovne.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 1. 4. 2016
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář