Členské příspěvky

Členské příspěvky za rok 2016 je možné hradit v průběhu roku, nejpozději však do 30.11.2016.

Po přihlášení do členské sekce lze získat informaci o předepsaných a uhrazených platbách.

Pokud požadujete hromadnou platbu na fakturu, prosíme o zaslání seznamu zaměstnanců a fakturačních údajů.

Děkujeme za včasnou úhradu.

č.účtu: 6143379/0800

VS: rodné číslo člena (před lomítkem)

Základní příspěvek: 500 Kč

Příspěvek s osvědčením: 1000 Kč (od roku následujícího po udělení osvědčení)

vstupní poplatek: 250 Kč

Všem členům, kteří již zaplatili, děkujeme.

Platby jsou aktualizovány k 18.5.2016.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 16. 5. 2016
Autor: query
Kategorie:  Výbor