Členské příspěvky

Členské příspěvky za rok 2015 jsou splatné nejpozději do 30.11.2015. (Platbu nutno zadat do 27.11.2015)

Děkujeme za jejich včasnou úhradu.

č.účtu: 6143379/0800

VS: rodné číslo člena (před lomítkem)

Základní příspěvek: 500 Kč

Příspěvek s osvědčením: 1000 Kč (od roku následujícího po udělení osvědčení)

vstupní poplatek: 250 Kč

Všem členům, kteří již zaplatili, děkujeme.

Platby jsou aktualizovány k 18.12.2015.

Pokud za vás platí zaměstnavatel, ověřte si prosím, zda tomu tak bude i letos, abychom předešli dvojitým platbám či nedoplatkům.

Očekáváme ještě platbu hromadných faktur od následujících společností:

faktury uhrazeny

Zamčeno: Ne
Publikováno: 18. 12. 2015
Autor: query
Kategorie:  Výbor