Modelování závislostní struktury dvourozměrných procesů škod

Co se na přednášce dozvíte?

•Dozvíte se, co je to Lévyho proces a jak se Vám bude hodit v repertoáru Vašich pojistně-matematických nástrojů.

•Dozvíte se, jak modelovat závislostní strukturu dvourozměrného Lévyho procesu včetně postupu, jak z takových procesů simulovat a jak závislost odhadovat z dat.

•Na reálných datech ukážeme odlišnou povahu majetkových a zdravotních škod a odhadneme jejich závislostní strukturu. Zda modelování této struktury pomůže lepšímu odhadu rezerv či škod, budete moci po zhlédnutí přednášky posoudit sami…

Zamčeno: Ne
Publikováno: 20. 11. 2015
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář