Retroaktivní zajištění

Obsah: Představení retroaktivních řešení v zajištění a jejich vliv na fluktuaci škodních rezerv a implikace v Solvency II. Případová studie umístění těchto řešení pro pojišťovnu, která má problém s regulatorním kapitálovým požadavkem.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 6. 11. 2015
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář