VÍTÁME NOVÉ ČLENY

Za členy byli přijati:

9.10.2015

Miroslav Novák

14.9.2015

Petra Španihelová

2.7.2015

Klára Jelenová

Lukáš Bricín

13.5.2015

Martina Skuhrovcová

Jan Kalendovský

Daniel Marcinek

13.3.2015

Veronika Počerová

23.1.2015

Martin Kožár

Kristýna Bílková

9.12.2014

Tereza Jindrová

Petr Habásko

Katarína Palatinusová

Katarína Pencová

Marcela Martinů

K dnešnímu dni má Česká společnost aktuárů 256 členů.

Nové členy vítáme v našich řadách a přejeme mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 19. 10. 2015
Autor: query
Kategorie:  Výbor