Program dalšího vzdělávání 2015

Do programu dalšího vzdělávání byly v roce 2015 zařazeny následující akce:

26.-27.11. Non-Life Pricing: Introduction to Pract. Implementation of Modern Techniques in R

Seminář EAA, Paříž

2 body

25.11. Aplikované modely storen

Seminář ČSpA, Praha

2 body

13.-14.11. Maďarská podzimní škola: „Solvency II Standard Formula calibration processes and results“

Budapešť

2 body

8.-9.10. How to Set Up an Effective ORSA

Seminář EAA, Curych

2 body

28.-29.5. Jarní setkání ČSpA

Říčany

3 body celkem, z toho 1 profesionalismus

28.-29.5. Modelling and Validating Mortality under Solvency II

Seminář EAA, Stockholm

2 body

16.-17.3. Jak prezentovat čísla

Workshop pořádaný ČSpA, Praha

2 body za profesionalismus

Aktuárské semináře (každý za 1 bod):

18.12. Mgr. M. Čekal (Guy Carpenter): Role zajistného brokera v zajištění odpovědnosti

11.12. RNDr. D. Slavíková, Ph.D. (Kooperativa): Aktuár a provozní systém pojišťovny

27.11. Mgr. D. Němcová (Allianz): Kreditní rating a jeho modelování pomocí markovských procesů

20.11. RNDr. O. Honzl, Ph.D. (Kooperativa): Modelování závislostní struktury dvourozměrných procesů škod

6.11. Mgr. P. Mlej (Aon Benfield): Retroaktivní zajištění

15.5. Mgr. R. Řezanka (Kooperativa): Minulost a budoucnost zákonného pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy

24.4. Mgr. O. Kudler (Allianz): Rizikový kapitál, životní upisovací riziko

17.4. Mgr. J. Thomayer (Ernst & Young): Riziko pojistného na jednoletém horizontu

10.4. Ing. Mgr. V. Počerová (Deloitte): Propenzitní modelování

3.4. Mgr. T. Coufal (MetLife): Pricing životního pojištění – účetní standardy a zachycení rizika

20.3. Mgr. J. Dufek (Allianz): Modelování v kreditním riziku

Dále jsou přiděleny 2 body pro následující semináře pořádané společností Tools4F:

Základy demografie a modely cash flow v životním pojištění (7.-8.12.2015, Praha)

Tvorba produktu v neživotním pojištění

Finanční data a úrokové míry (8.-9.10.2015, Praha)

Value and Risk management

Modely rizika

Stochastické modely ve financích a pojišťovnictví

Základy R a SQL

Pro následující pravidelné akce jsou přiděleny 3 body:

1) Vícedenní kolokvia organizovaná sekcemi IAA (bez ohledu na sekci – tzn. ASTIN, AFIR, IAALS, …)

7.-10.6. Joint IAALS, PBSS and IACA Colloquium, Oslo

23.-27.8. ASTIN, AFIR/ERM and IACA Colloquium, Sydney

2) Mezinárodní kongres aktuárů

3) Švýcarská letní škola v Lausanne

10.-14.8. 28th International Summer School of the Swiss Association of Actuaries on Reinsurance

Zamčeno: Ne
Publikováno: 14. 11. 2015
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS