Program dalšího vzdělávání 2014

Do programu dalšího vzdělávání byly v roce 2014 zařazeny následující akce:

19.11. MTPL pricing

Seminář České společnosti aktuárů, přednášející Ondřej Bušta a Martin Matějka, Praha

2 body

8.-12.9. 2.ročník, European Actuarial Journal Conference and workshop

pořádaný Rakouskou aktuárskou společností a Vídeňskou technickou univerzitou, Vídeň

Konference – 2 body

Workshop – 1 bod

18.-20.6. Actuarial Enterprise Risk Management

Školení EAA, Tallinn

2 body

29.-30.5. Jarní setkání ČSpA

Říčany

3 body celkem, z toho 1 profesionalismus

22.5. Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA), praxe – umíte je provést a komunikovat vedení?

Školení KPMG

2 body

14.-15.5. Solvency II for Non-Life Actuaries

Školení EAA, Paříž

2 body

29.-30.4. Discount Rates in Financial Reporting: A Practical Guide

Školení EAA, Praha

2 body

22.4. Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA), teorie – znáte svá rizika?

Školení KPMG

2 body

Aktuárské semináře (každý za 1 bod):

19.12. Mgr. R. Meixner (KPMG): Algoritmy pro tvorbu regresních a klasifikačních stromů

12.12. Mgr. Š. Hezoučká (KPMG): Standard IAS19R a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity

5.12. Mgr. P. Mlej (Aon Benfield): Proces zajištění a oceňování zajistných produktů v praxi

21.11. RNDr. M. Kalaš (Allianz): Optimalizace spotřeby úspor v důchodu

14.11. Mgr. P. Pošta (KPMG): Dvojitý chain-ladder a jeho rozšíření

16.5. Ing. P. Dvořák (Deloitte): Datová kvalita nejen pro Solvency II

25.4. Mgr. B. Kocúrová (ING): Dynamické chování pojistníka v životním pojištění

18.4. RNDr. M. Šimurda, Ph.D. (KPMG): Vlastní posouzení solventnosti a rizik (ORSA)

4.4. Mgr. Ing. Pavel Kříž (Deloitte): Insurance Analytics – analýza dat a prediktivní modelování v pojišťovnictví

7.3. Mgr. M. Schenk (Deloitte): Generování ekonomických scénářů v praxi

28.2. Ing. P. Zimmermann, Ing. M. Matějka (Tools4F): Modely pro předpovídání úmrtnosti a aplikace na Českou republiku

Dále jsou přiděleny 3 body pro následující pravidelné akce:

1) Vícedenní kolokvia organizovaná sekcemi IAA (bez ohledu na sekci – tzn. ASTIN, AFIR, IAALS, …)

2) Mezinárodní kongres aktuárů

3) Švýcarská letní škola v Lausanne

11.-15.8. 27th International Summer School of the Swiss Association of Actuaries on Life Insurance and Pension Risk Management

Zamčeno: Ne
Publikováno: 31. 12. 2014
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS