Diskusní seminář o aktuárské funkci podle Solvency II

Vážení kolegové,

Česká společnost aktuárů si Vás dovoluje pozvat na diskusní seminář o aktuárské funkci podle Solvency II.

Seminář se bude konat 20. října 2015, od 9 -13 hodin, v Praze v budově Kooperativy.

Seminář je určen pro odpovědné pojistné matematiky pojišťoven a osoby, které budou zodpovědné za výkon aktuárské funkce, případně další plné členy společnosti zabývající se danou problematikou. Z důvodu zefektivnění diskuse je kapacita omezena na dva zástupce pojišťovny větších pojišťoven a jednoho zástupce menších pojišťoven. Konzultační firmy mohou vyslat jednoho zástupce. S ohledem na zaměření semináře předpokládáme účast zájemců, kteří se v dané problematice dobře orientují.

Registrační formulář je zpřístupněn zde: http://goo.gl/forms/K0450SL8dq .

Místa na semináři budou potvrzena do 2 pracovních dnů.

Seminář je bez vložného. Výsledky z diskuse budou následně prezentovány ostatním členům ČSpA.

V členské sekci naleznete podkladový materiál prezentace AF září 2015.pptx, který si prosím přečtěte jako přípravu předem na adrese http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?ID=721 .

V případě dotazů kontaktuje marcela.vitkova@rvtintegral.cz

Zamčeno: Ne
Publikováno: 11. 10. 2015
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS