Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik – modelování závislostí a teorie extrémů ve vícerozměrných pozorováních

Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

Zamčeno: Ne
Publikováno: 20. 2. 2015
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář