Pravidelné body do CPD programu dalšího vzdělávání

Aprobační komise přidělila 2 CPD body následujícím seminářům pořádaným společností Tools4F

Základy demografie a modely cash flow v životním pojištění

Tvorba produktu v neživotním pojištění

Finanční data a úrokové míry

Value and Risk management

Modely rizika

Stochastické modely ve financích a pojišťovnictví

Základy R a SQL

Detaily naleznete na tomto odkazu

Zamčeno: Ne
Publikováno: 8. 1. 2015
Autor: query
Kategorie:  Sdělení