Členské příspěvky

Členské příspěvky za rok 2014 jsou splatné nejpozději do 30.11.2014.

Děkujeme za jejich včasnou úhradu.

č.účtu: 6143379/0800

VS: rodné číslo člena (před lomítkem)

Základní příspěvek: 500 Kč

Příspěvek s osvědčením: 1000 Kč (od roku následujícího po udělení osvědčení)

vstupní poplatek: 250 Kč

Všem členům, kteří již zaplatili, děkujeme.

Platby jsou aktualizovány k 8.12.2014.

Pokud za vás platí zaměstnavatel, ověřte si prosím, zda tomu tak bude i letos, abychom předešli dvojitým platbám. Všechny očekávané hromadné platby už jsou uhrazeny a příspěvky aktualizovány.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 8. 12. 2014
Autor: query
Kategorie:  Výbor