VÍTÁME NOVÉ ČLENY

Za členy byli přijati:

24.10.2014

Ondřej Kudler

Martin Kalaš

Dana Křepinská

Tereza Broukalová

Petra Pavlačková

K dnešnímu dni má Česká společnost aktuárů 244 členy.

Nové členy vítáme v našich řadách a přejeme mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.

Další členové přijati v tomto roce:

26.9.

Mária Špaková

Markéta Peterková

Tomáš Coufal

Martin Švec

Martin Čekal

Nataša Košová

Andrea Friedrichová

Lenka Smolková

9.4.2014

Ludmila Obdržálková

Vladimíra Nováková

Jaroslav Dufek

6.3.2014

Michal Pešta

Zuzana Jamáriková

leden 2014:

Martin Branda

Peter Holotňák

Členství ve společnosti letos zaniklo:

1.1. Klára Horadová

Darina Kocsicová

Jitka Volná

1.11.Jarmila Šlechtová

Zamčeno: Ne
Publikováno: 4. 11. 2014
Autor: query
Kategorie:  Výbor