MFF UK – diplomové práce

MFF UK by ráda požádala členy aktuárské společnosti o spolupráci při vypisování diplomových a bakalářských prací. Protože si univerzita uvědomuje náročnost, která je s vedením prací spojena, přichází z následujícími možnými formami spolupráce:

a) Návrh témat a problémů z praxe, která by byla vedena přímo zaměstnanci fakulty. Šíře témat může být různorodá a může se jednat i o úžeji specifikovaný problém, který by byl pouze částí práce.

b) Vedení konkrétní práce. Současná praxe při vedení kvalifikační práce externistou poskytuje garanci interního školitele – pedagoga fakulty, který dohlíží na formální náležitosti práce a může pomoci spolupráci usměrňovat tak, aby práce splňovala nároky na kvalifikační práce obvykle kladené.

Při obou formách spolupráce ocení MFF UK možnost využití dat, na kterých lze řešený problém ilustrovat a které by při využití pomohla dostatečně anonymizovat.

Kontaktní osobou pro komunikaci je RNDr. Michal Pešta, Ph.D., michal.pesta@mff.cuni.cz

Zamčeno: Ne
Publikováno: 20. 6. 2014
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS