Pracovní materiál k potřebné kvalifikaci pro vykonávání aktuárské služby

Prvním výstupem z diskuse ČSpA je „matice“ matematických a pojistně matematických činností a k jejich vykonávání potřebné kvalifikace. V přiloženém souboru jsou uvedeny kroky hlavních procesů (aktivity) pojišťovny, kde by účast řádně kvalifikovaných lidí značně přispěla k plnění účelu těchto kroků. Aktuárská činnost / služba je či může být součástí uvedených kroků, není tím myšleno, že by činnost byla nutně vykonávána pouze aktuáry nebo, že jsou za ni plně odpovědni. Jen jsou její větší či menší součástí.

Děkuji pracovní skupině a zejména M. Šimurdovi, D. Chládkové-Bohatové a M. Vítkové za nejvýznamnější podíl na vzniku dokumentu.