Novela pravidel pro vydávání osvědčení

V příloze naleznete dokument Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost, který byl schválen valnou hromadou společnosti dne 28.2.2014 s platností od 1.10.2014.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 3. 10. 2014
Autor: query
Kategorie:  Výbor