Ad Kok přednáší před valnou hromadou – prezentace přiložena

Vážení,

přijměte prosím pozvánku na prezentaci pro Českou společnost akuárů.

Přednášejícím je Ad Kok, od 1. září 2013 nově zvolený CEO Actuarial Association of Europe (Groupe Consultatif) a

promluví k následujícím tématům:

Actuarial Association of Europe – Činnost a strategie

Profesní zásady

Role aktuára v režimu Solventnost II

Přednáška se koná dne 10. prosince 2013 od 14:00 (před valnou hromadou)

v hotelu Jurys Inn

Sokolovská 11

Praha 8

Přednáška je zařazena do programu celoživotního vzdělávání – připisován je 1 bod za profesionalismus.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 14. 1. 2014
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS