Členské příspěvky

Členské příspěvky za rok 2013 jsou splatné do 30.11.2013.

Děkujeme za jejich včasnou úhradu.

č.účtu: 6143379/0800

VS: rodné číslo člena (před lomítkem)

Základní příspěvek: 500 Kč

Příspěvek s osvědčením: 1000 Kč (od roku následujícího po udělení osvědčení)

vstupní poplatek: 250 Kč

Všem členům, kteří již zaplatili, děkujeme.

A těm, kteří dosud nezaplatili, doporučujeme, aby tak co nejdříve učinili. Protože valná hromada se blíží, a kdo nezaplatí, nejde na večírek…

Platby jsou aktualizovány k 6.12.2013.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 7. 12. 2013
Autor: query
Kategorie:  Výbor